Resolution:

Cybersecurity


CISOaaS (Chief Information Security Officer as a service / for hire ) är en tjänst som innebär att ni får tillgång till en erfaren rådgivare som kan arbeta brett inom Cybersäkerhetsområdet inklusive relaterade områden som fysisk säkerhet, informationssäkerhet, GRC, regelefterlevnad, proaktiv och reaktiv säkerhet mm. Med en single point of contact med erfarenet av C-nivå-konsultuppdrag inom många olika sektorer säkerställer ni att er verksamhet får den support som den behöver och att rätt arbetsmetodik implementeras.

Rätt stöttning inom ert projekt, start up eller scale up - oavsett var ni befinner er i er resa är det viktigt att säkerställa att säkerheten lever upp till de krav som förväntas. Med rätt punktinsatser som exempelvis awareness training, DevSecOps, riskbedömning inför företagsuppköp eller kompetensutveckling inom er rätt områden för just er verksamhet ur ett säkerhetsperspektiv är det möjligt att snabbt nå rätt resultat med rätt riskaptit.

Advisory Services

Cybersäkerhet & strategirådgivning, CSO / CISO som tjänst.

 • Acting/interim CISO
 • Rådgivare till CISO/CISO-orgaisationen
 • Etablera rätt arbetssätt
 • Nå utpekade mål som börsnotering, certifiering eller uppköp
 • Riskaptit/security posture
 • Riskbaserat arbetssätt
 • Regelefterlevnad
 • Säkerställ rätt säkerhetsmedvetenhet i organisationen genom skräddarsydd och mätbar security awareness
 • Kontinuerlig förbättring

Time & Material - ring för mer info

Information Cybersecurity Order CISOaaS

Assessments & analysis

Förändringsarbete, tredje parts-utlåtande, kvalitetssäkring eller säkerställande av kravuppfyllnad?

 • Nulägesanalyser
 • Förstudier
 • Punktinsatser inom kravställning som mappning av krav för regelefterlevnad
 • Teamleveranser
 • Workshops
 • Stöttning inom specifika säkerhetsområden och regelverk
 • Teknisk säkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Holistisk säkerhet end to end

Time & Material - ring för mer info

Information CISOaaS Order CISOaaS

C-level consulting

Interims CTO, CSO, CISO eller stöttning för nästa steg i er verksamhet?

 • Flexibilitet: ta in erfarna resurser tillfälligt eller långsiktigt för att stötta eller bygga team.
 • Stöttning för att slutföra projekt, SME eller projektledning
 • Riskbaserat arbetssätt
 • Stöttning inom relevanta regelverk, regulatoriska krav, GRC
 • Helhetsgrepp kring genomförande av aktuella projekt inom specifika områden
 • Bred och djup erfarenhet inom relevanta branscher och sektorer
 • Ways of working
 • Rätt processer för bla lifecycle management, devsecops
 • Utvärdering och inköp av tjänster så som SOC, säkerhetstestning
 • Förebyggande preventivt säkerhetsarbete, förbättrad motståndskraft och detektion, reaktiv säkerhet och forensikprojekt

Kontakta oss för mer information

Information CTO, CSO, CISO, C-level consulting Order CISO

Kontakta oss gärna för mer information på telefon och boka ett möte.