Resolution:
image

The power to SirV™

compartment® SirV™ är ett flexibelt, smart system som möjliggör automatiserad övervakning för driftkontroll av servrar, webbtjänster & applikationer.

 

SirV - Sirveilance skickar larm om en tjänst eller mjukvara i er server skulle sluta vara tillgänglig & kan även förvarna vid risk för kommande problem.

 

Var den första att få information. Med riktig monitorering får ni en problemfri och väl fungerande IT-miljö utan trassel.

 

Med IT-supportavtal kan ni låta SirV skicka larm direkt till vår drift/jour för automatisk åtgärd!

order The power to SirV™

 

SirV - Serverövervakning

Tillsammans med vår personal görs inställningar för vilka olika typer av automatiserade kontroller som ska utföras och vilken information som ska inhämtas.
Exempel på kontroller som kan utföras:

  • Kontrollera att tjänster, servrar och/eller portar är nåbara.
  • Kontrollera att hårdvaror som fläktar, diskar, nätverkskort mm fungerar som de ska eller uppvisar symptom på slitage.
  • Kontrollera temperatur på termostater för tex processor, hårddiskar och varvtal för fläktar mm.
  • Kontrollera trafikmängder - skickas för litet/för mycket data över nätverkskort o dyl.
  • Kontrollera processer som körs/inte körs, (snabb) konsumption av diskutrymme.
  • Serverbelastning, minnesanvändning.

 

disk krash SirV hjälper er förebygga problem och larmar om ett fel inträffar så att åtgärd kan påbörjas.
I många fall kan automatisk åtgärd utföras och korrekt inställt kan funktioner som lastbalansering och fail over
användas för att helt skona slutanvändaren från problem även om ett allvarligt fel inträffat "bakom kulisserna".
SirV kommer tala om vad som skett och kan även förutsäga att vissa fel kan komma att inträffa, tex hårddisk-
krash, så att åtgärd kan utföras innan ett allvarligt problem hinner inträffa.

 

Vad kan SirV inte göra:

 - Byta ut trasig hårdvara (men ni kan få larm innan hårdvara går sönder så att förebyggande åtgärder kan sättas in).

 - SirV kan inte själv starta om en server men det finns andra metoder som används för detta.