Resolution:

compartment AB är ett privat, onoterat företag. Är du intresserad av att investera så kontaktar du Göran på 08-91 55 44