Resolution:

Databas för webbhotell

I ditt webbhotell-konto ingår en eller flera olika databaser som exempelvis kan användas för att lagra information för dynamiska sidor på din webbplats, information om antal produkter i lager osv.

Databaser går att använda på flera olika sätt och oavsett om ni använder PHP, Python, Java, Perl, CGI, Erlang eller andra programspråk på er webbplats så kan ni ansluta till databaser för att både hämta och lagra information.

 

I katalogen data/ och doc/ finner du dokumentation och några exempel som vi tagit fram och som du kan utgå ifrån för: PHP eller JSP.

 

 

Tänk på att använda säker kod, skriver en eller flera webmasters för ert företags räkning egen kod är det viktigt att ni tar er tid och inte bara optimerar utan säkerhetskontrollerar koden regelbundet samt innan den publiceras publikt.

På samma vis är det viktigt att ni, om ni använder tredjepartskod, kontrollerar både intitialt och regelbundet i framtiden om koden är säker, behöver uppdateras eller förändras. Många tredjepartsverktyg som använder PHP-kod som exempelvis WordPress, Drupal och Joomla mfl har en lång historik med säkerhetsproblem. Det spelar alltså inte någon roll om en mjukvara är mer känd än en annan ur säkerhetssynpunkt, du som webmaster har en viktig uppgift att både förebygga problem och underhålla kod för att förhindra att fel uppstår i framtiden.

Våra IT-säkerhetsexperter, programmerare och webmasters hjälper er gärna om ni behöver assistans med dessa frågor, här kan du göra en förfrågan om ett uppdrag. Våra webbdesigners kan komma in och förstärka ert team med allt från så lite som en timmes arbetstid. Läs mer om webbdesign här.

 

 

Tips:

SSL- & Lösenordsskydda gärna sektioner på er webbplats som innehåller känslig information, extra viktigt för tex databasadministration (inte minst verktyg som tex PhPMyAdmin). Likaså inloggningssidor som är kända för obehöriga (extra viktigt om ni exempelvis använder WordPress) behöver skyddas så att attacker med lösenordsgissning inte kan utföras.

 

Genom att komponera er kod på ett sätt så att databas-anrop görs på ett smart sätt så kan ni förbättra prestanda på er webbplats. Likaså med ett CDN placerat mellan besökaren och er webbplats så kan prestanda förbättras avsevärt.

 

Ansluta till databaser i webbhotell

För att ansluta till din (dina) databaser i webbhotelltjänsten behöver du följande uppgifter från er abonnemangsbekräftelse som ni fått tidigare från oss:

  • Databasserveradress
  • Databasanvändarnamn
  • Lösenord för den aktuella användaren.

Ni kan ha en eller flera olika databaser och användarnamn vilket kan vara praktiskt om man exempelvis vill hålla isär olika typer av data.

Varje databas innehåller tabeller och exempelvis CMS-verktyg som CCM™ kan använda databaser för att lagra information för att skapa interaktiva funktioner, dynamiskt innehåll för funktioner som tex webbshoppar.

Till sidans topp