Resolution:

Åtkomst via SSH, SFTP, SCP, SSHFS till molnlagringstjänst

Du kan även ansluta till din lagringstjänst via protokoll som SSH (och därmed SCP, SFTP mfl funktioner som använder sig av SSH).

När du ska ansluta till din lagringstjänst med SSH, eller en teknik som använder SSH, så använder du ditt användarnamn och lösenord för det aktuella kontot i fråga, servernamn samt serverport för ssh så som det anges på din abonnemangsbekräftelse. Saknar du uppgifter för serverport för SSH eller om du stöter på frågor eller funderingar så hjälper vår kundservice dig gärna med eventuella frågor!

 

Tänk på:

  • Varje konto har ett unikt användarnamn och lösenord.
  • SSH version 1 tillåts ej.
  • Skydda dina inloggningsuppgifter!
  • Håll isär "levande" data och säkerhetskopior för att undvika oavsiktlig radering av misstag.

 

SSHFS

SSHFS är ett filsystem som använder SSH2 och som fungerar i flera avseenden ungefär som NFS eller Samba, dvs du kan montera en extern lagringsyta som ett filsystem i din dator/server och "flytta" data precis som om det var till en lokal hårddisk.

I de flesta Linux-baserade operativsystem och UNIX-baserade operativsystem (inklusive Mac OS X) går det att installera stöd för SSHFS så det är enkelt att komma igång.

  • Perfekt för schemalagda backup-jobb.
  • Vi har färdiga shell-script du kan utgå ifrån!
  • Säkert, enkelt, snabbt.

SSH -klient, -tunnel, -trafik

Ett antal olika funktioner som rsync mm går att köra över SSH-tunnlar så behöver du av säkerhetsskäl använda en teknik som är svår att avlyssna och ger ett litet fotavtryck passar SSH precis lika bra som tex HTTPS.

Då ett antal olika tredjepartsmjukvaror som tex FileZilla mfl har stöd för SSH så kan du mycket enkelt använda dessa metoder för filöverföring när/om ni har behov av detta.

Likaså är det enkelt att med tex cron-jobb och liknande schemalägga säkerhetskopiering.

Skickar ni mycket stora mängder data regelbundet är vi såklart tacksamma om ni lägger dessa jobb på nätter, allra helst helger men vi dimensionerar naturligtvis våra tjänster för att möta våra kunders behov. Vi ger alltid lagringstjänster högsta möjliga prioritet i vårt nät och använder speglade servrar med speglade diskar och regelbunden säkerhetskopiering på vår sida.

 

Integritet & datasäkerhet

Har ni frågor kring datasäkerhet? Kontakta vår kundservice så berättar vi gärna om hur vi aktivt jobbar för att skydda ert data. Vår personal är exempelvis strikt förbjuden att titta på ert data, enbart när behov finns (för tex felsökning initierad av er) har vår, särskilt utvalda personal, reglerad av stränga sekretessavtal, tillstånd att felsöka er tjänst. Vi snokar naturligtvis aldrig i ert data och det står självfallet er fritt att lösenordsskydda, komprimera och kryptera ert data precis hur ni vill. All trafik internt i vårt nät sker via krypterade förbindelser och INGEN obehörig personal har någonsin tillträde till våra serverhallar, varken kunder leverantörer eller underleverantörer. Fråga oss gärna så berättar vi mer!

Till sidans topp