Resolution:

Inställningar för Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird är ett mycket robust och kraftfullt e-postprogram som sedan många år är helt kostnadsfritt och ser ut och fungerar på samma sätt på alla era olika datorer oavsett om ni använder Microwoft Windows. Linux-baserade operativsystem eller Unix-baserade operativsystem (inklusive Mac OS X).

Tack vare att programmet under så många år visat sig vara så robust och fungera väl och på ett både säkert och användarvänligt sätt låter användarna skicka och ta emot epost har det blivit ett av världens mest populära epostprogram.

Måste tester visar dessutom att programmet är betydligt enklare och säkrare än kommersiella program som exempelvis Microsoft Outlook - trots att det är helt kostnadsfritt.

 

Det finns massor av funktioner i Thunderbird men vi går inte in på alla funktioner i denna guide men titta gärna själv vidare i den integrerade hjälpfunktionen i programmet - det finns i princip allt man kan önska sig, integration mot kallendrar, rättstavning, adressböcker (även gemensamma adressböcker) och lokala antispam-funktioner.

 

Nedan går vi igenom hur man ställer in och kommer igång med sin eposttjänst hos oss i programmet Mozilla Thunderbird.

 

Steg 1. Installera programmet.

Innan du kan ställa in programmet behöver du hämta det, vilket sker helt kostnadsfritt och utan krav på att registrera sig. Du får inte reklam eller någonting annat det är faktiskt på fullt allvar helt fritt att använda detta program och inga dolda hakar.

Samma organisation som gör webbläsaren Firefox, Mozilla, gör Thunderbird. De har även flera andra program i sitt sortiment. Du hämtar programmet via Mozilla-projektets egen webbplats och du kan välja att hämta programmet i en lång rad olika språk. Nedan utgår vi från Engelska som är standardspråket på många datorer i världen men det ser ut och fungerar på samma sätt om du tex väljer att installera en översatt svensk version.

 

När du installerat programmet visas en dialog-ruta där du tillfrågas om att skapa ett nytt konto.

Samma dialog kan du få fram efter att du installerat programmet genom att klicka uppe till höger på den lilla hamburgermenyn (tre streck på höjd likt en mobil-meny eller hamburgare med lite fantasi).

Välj preferences i den undermeny som visas.

Tips: I vissa äldre versioner av Thunderbird ligger preferences menyn under Edit-menyn.

 

Steg 2. Skapa eller lägga till ett e-postkonto

Lägger du till ett nytt konto i ditt program behöver du nu klicka på menyvalet Account settings och därefter nere till vänster i drop-down-menyn "Account actions": Add Mail Account. Kör du guiden för första gången hamnar du här direkt.

 

Först får du ställa in: namn, epostadress och lösenord:

 

Först när du fyllt i ditt lösenord (se din abonnemangsbekräftelse) och e-postadress samt namn kan du trycka på Continue-knappen nere till höger. Du kan välja att spara lösenordet i epostprogrammet genom att bocka i rutan "Remember password" och lite beroende på hur din dator är konfigurerad kan du då även tillfrågas om ett huvudlösenord för att låsa upp dina lagrade lösenord (en vanlig lösning i bland annat Linux-baserade skrivbordshanterare).

 

Steg 3. Looking up configuration

Nu kommer Thunderbird försöka använda en inställning för att gissa rätt inställningar. Det är sällan denna smarta funktion gissar rätt (vår kundservice kan hjälpa ert företag att ställa in detta så att Mozilla kan identifiera era preferenser kring inställningar för att automatisera detta lite mer om ni har många konton som behöver ställas in). I regel är det dock bäst att trycka på Manual Config-knappen nere till vänster för att komma vidare.

 

Steg 4: Mail Account Setup

Mail Account Setup Mozilla Thunderbird UNIX (incl Mac OS X) / LINUX/Windows e-mail setup

 

Titta nu i din abonnemangsbekräftelse och ange servernamn för din IMAP-server (inkommande e-post), port, huruvida du vill använda SSL/TLS eller inte och ange basic authentication i drop-down-menyn "Authentication" länst ut till höger på raden för inkommande e-post.

Motsvarande inställningar ska du därefter göra för utgående e-post via SMTP; servernamn för utgående e-postserver (se åter igen abonnemangsbekräftelsen för dina exakta uppgifter) samt porten och om du vill använda SSL även här.

Sist men inte minst anger du ditt användarnamn för utgående och inkommande e-post (vilket i regel är detsamma).

 

Vanliga problem som kan uppstå här är att man måste godkänna certifikatet eller rätta till porten för inkommande och utgående e-post igen om Thunderbird får för sig att byta till någon annan port. Skulle du stöta på problem att spara och godkänna certifikatet eller av annan anledning inte kunna gå vidare med SSL/TLS så välj bort detta nu och gå tillbaks senare och lägg till kryptering.

 

Skulle du använda ett nätverk som blockerar utgående epost via SMTP kan du välja att använda en alternativ port till våra SMTP-servrar: 2525. Detta bör din nätverksleverantör släppa igenom. Hör med din lokala nätverkstekniker om det ej skulle fungera, kanske har ni särskilda inställningar i era brandväggar eller dylikt som behöver uppdateras.

 

Nu kontrolleras inställningarna efter att du tryckt på kneppen Re-test och först därefter kan du gå vidare.

 

Tryck nu INTE på Done utan på Advanced config nere till vänster.

 

Steg 5: Avancerade inställningar

Nu kommer du tillbaks till listan över de konton (inte bara e-postkonton!) som Thunderbird känner till. Du kan scrolla upp och ned i vänstermenyn och underst visas en drop-down meny för att tex lägga till ytterligare konton. Var detta det första kontot du lade till visas bara en meny i vänstermenyn. Denna går att fälla ut / expandera om den ej visar alla sina underflikar.

För varje e-postkonto i Thunderbird kan du nu ställa in manuellt både generella inställningar direkt på menyvalet <din epostadress>. Här ställer du in namn på kontot som visas i Thunderbird så du enklare kan hålla i sär de olika kontona, du ställer in/ändrar ditt namn, epostadress, svarsadress även inställningar för organisation och automatisk signature kan göras här.

 

På undermenyvalet Server Settings kan du ändra namn till inkommande IMAP-server samt port för denna och ditt användarnamn.

Du kan även ändra inställningar kring säkerhet som tex om SSL/TLS ska användas samt inställningar för hur ofta epost ska hämtas, i vilka mappar olika typer av epost ska lagras som tex mapp för skickat-mail osv.

Gå gärna igenom de olika menyvalen och bekanta dig med vad du kan ställa in. Allt som behövs för att skicka och ta emot har vi gått igenom ovan så vill du inte göra fler justeringar nu trycker du på OK nere till höger och ditt e-postkonto visas.

Nu kan du öppna Inbox och vips tillfrågas du om lösenord (spara för att slippa ange detta varje gång du hämtar epost) och alla dina mappar börjar laddas in.

 

 

Tack vare att Thunderbird är så robust klarar det av extrema mängder e-post. Även när epostprogram som tex Outlook krashar och drabbas av skadade PST-filer och liknande visar tester att Thunderbird står pall, tar det lång tid att skyffla extrema mängder mail mellan olika konton eller mappar kan man ställa upp time-out -värden men i regel brukar allt sköta sig själv.

Ett problem som kan inträffa om du lagrar epost lokalt är att ditt diskutrymme tar slut. Har du ont om lagringsutrymme på den dator eller enhet du hämtar epost från i Thunderbird kan du välja att använda ett externt minne som en USB-hårddisk eller andrahårddisk i din dator. Som standard i de flesta operativsystem installeras Thunderbird på system-disken vilket kan ge upphov till problem om denna är liten och du har stora mängder mail så detta kan du vilja ändra på ganska snart efter installation för att undvika problem framöver.

Det är i sig inte dåligt att låta Thunderbird eller andra epostprogram för den delen mellanlagra information lokalt, det snabbar upp arbetet med mail och brukar vara det bästa alternativet. Endast om du har väldigt ont om diskutrymme rekommenderas att du tillfälligt inte lagrar data lokalt. Du kan välja att avprenumerera på vissa stora mappar som tex arkiv-mappar och liknande.

Via webbmailen kan du alltid nå alla mappar som finns och tex tömma mappar som du inte prenumererar på i epostprogrammet i din dator.

Till sidans topp