Resolution:

Inställningar för Android

Har du en smartphone, surfplatta eller annan enhet med operativsystemet Android Linux

Det finns ett stort antal epostklienter för Android-baserade enheter.

En av de vanligaste är Gmail eller Google Mail, dvs Googles egna epostklient som kan användas för många olika typer av epostkonton.

Tycker du inte om Google Mails användarvillkor kan du hämta något annat epostprogram via Google Play Store. Exempelvis Samsung har (åtminstone i skrivande stund) ett eget epostprogram som ofta följer med som standard på Samsungs Android-enheter.

Huruvida de olika användarvillkoren (som tex i Googles fall där man vill läsa all din epost och allt annat spännande som den som orkar läsa villkoren kan lära sig mer om och häpna) är bättre eller sämre hos tex Samsung låter vi vara osagt och det är upp till dig.

 

Skulle du av någon anledning inte vilja använda ett epostprogram i din telefon så fungerar även vår webbmail utmärkt i mobiltelefoner och surfplattor.

 

Steg 1. Lägg till ett nytt epostkonto

Detta menyval visas i de flesta android-versioner genom att man öppnar menyn (ofta upp till höger inuti epostprogrammet) och längst ned väljer "Add account".

Nu visas ett par olika alternativ där du ska välja IMAP/POP.

Klicka på nästa.

Ange e-postadress.

Klicka på nästa.

Välj POP3 eller IMAP (vi rekommenderar starkt IMAP).

 

Ange ditt lösenord så som det är skrivet på din abonnemangsbekräftelse som du fick från oss via brev.

 

Steg 2. Incoming server settings

Nu får du göra några inställningar för hur inkommande e-post ska hämtas via IMAP.

Först anger du användarnamnet. Detta är i regel aldrig en epostadress (vilket vore dåligt ur säkerhetssynpunkt). Du finner denna information i din abonnemangsbekräftelse.

Lösenordet anges ofta i nyare versioner av Android under en underrubrik som heter "Authentication".

I fältet för Server ska du ange servernamnet för IMAP-servern.

I regel är det bra att använda port 143 som också är den som föreslås.

Du kan välja att försöka lägga till STARTTLS för kryptering nu men krånglar detta kan du alltid lägga till det i efterhand.

Olika, särskilt äldre, versioner av Android kan ha gamla utdaterade funktioner för kryptering då detta förändrats mycket sista tiden. Kanske kan du inte använda kryptering utan att först uppgradera operativsystemet för att få tillgång till de senaste funktionerna för kryptering.

 

När du trycker på Next valideras inställningarna och du får inte komma vidare om den ej kan autentisera/logga in mot servern. Kontrollera att du ansluter till Internet via antingen WiFi eller mobildata och kontrollera lösenordet och alla andra fält om du skulle stöta på problem.

 

Steg 3. Outgoing server settings

Detta ser i regel ungefär likadant ut som föregående sida i de flesta versioner av Android och epostklienter för Android.

Först anger du namnet till den SMTP-server som ska användas.

Som standard visas ofta port 587 i nästa fält, detta behöver du troligtvis ändra. Kontrollera din abonnemangsbekräftelse för mer information.

Om din Internetoperatör blockerar utgående epost via SMTP (klaga på dem i så fall, det är dåligt att bryta Internetstandarder) kan du även använda port 2525 för att ansluta till våra SMTP-servrar.

Välj om du vill ha kryptering som tex STARTTLS. Men återigen: skulle detta krångla kan du alltid köra klartext nu (utan kryptering) och gå tillbaks och ändra detta i ett senare skede. Inte sällan måste man hitta den teknik som fungerar bäst för den plattform som används. Tex Google Nexus 6 och deras egen råa Android 6.x och Gmail-klienten fungerar (åtminstone i skrivande stund) enbart med STARTTLS av någon anledning.

Slutligen anger du användarnamn och lösenord för utgående e-post och klickar på Next för att validera inställningarna.

 

Det tar återigen en liten stund medan epostprogrammet loggar in och provar användarnamn och lösenord. Först när den kan logga in kan du gå vidare till nästa steg.

Ett vanligt problem är tyvärr att Internetleverantören blockerar port 25. Byt i så fall till exempelvis 2525. Se din abonnemangsbekräftelse för mer information.

 

Steg 4. Account Options

Slutligen får du nu välja om detta konto ska kontrollera epost automatiskt, när och hur. Ställ in efter ditt eget tycke och smak och tryck Next för att komma till vyn som visar de olika kontona.

Nu kan du gå tillbaks uppe till vänster på vänsterpilen (oftast, det kan se lite olika ut i olika epostprogram och olika versioner av dessa samt Android självt men principen är att du måste gå "tillbaka" till epostkontot nu.

 

Nu kan du hämta epost. Börja med att kontrollera att du kan skicka till dig själv och hämta mail. Kanske vill du gå tillbaks och ändra inställningar för avsändarnamn och liknande.

 

De flesta epostprogram för android låter dig även ställa in någon form av signatur. Gmail är inget undantag här.

 

Du kan även välja att bara prenumerera på vissa IMAP-mappar (praktiskt så du inte använder upp mycket lagringsutrymme i din telefon exempelvis).

Till sidans topp