Resolution:

Planerade underhållsarbeten

Nedan listar vi eventuella planerade underhållsarbeten som vi eller en underleverantör utför och som kan påverka driften, normalt utförs löpande underhållsarbeten på ett sådant sätt att det ej stör driften för våra tjänster som är i produktion.

Molnlagring 2017-10-27

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Under eftermiddagen mellan 14:30 - 15:00 utfär vi underhållsarbete i våra molnlagringstjänster vilket kan medf&ouoml;ra nedtid på upp till ca fem minuter.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Planerat underhållsarbete 2017-09-24 - 2017-09-25

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Under natten 2017-09-24 23:59 till och med 2017-09-25 08:00 kommer ett planerat underhållsarbete att utföras som påverkar driften för flera av våra tjänster.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Underhållsarbete telefoni 2017

Under perioden 2017-07-07 till 2017-07-14

Klicka här för att läsa hela artikeln

Migrering webbhotell Juli

Under Juli kommer vi migrera vissa webbhotellkunder från vårt serverkluster web6-6.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Underhåll CDN enbart för redirects

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Kunder med vår CDN-tjänst som enbart används för redirects berörs då vi utför ett underhållsarbete under helgen med start 14:00 2017-05-26.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Migrering SMTP

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Lördagen 2017-04-22 med start 16:00 utför vi underhållsarbeten för SMTP

Klicka här för att läsa hela artikeln

Underhållsarbete routing lördag 25/3

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Lördagen den 25/3 utför en av våra underleverantörer ett underhållsarbete som påverkar delar av vårt nät.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Planerat underhållsarbete 2017-03-13 00:00 - 06:00

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Under natten kommer en av våra underleverantörer utföra ett underhållsarbete i syste att förbätra kvalitet och kunna bygga ut för mer kapacitet för våra kunder i framtiden. Arbetet är planerat att vara slutfört 06:00.

Klicka här för att läsa hela artikeln

2017-03-24

Green checkbox iconÄrendestatus: Stängt

Omkring 08:00 startar vi om en distributions-router i vårt nät och Co-location-kunder anslutna via Huddinge-noden kommer tyvärr uppleva ett kort avbrott.

Klicka här för att läsa hela artikeln